Kryssa en kraft för jämställdhet, kryssa Mona Smedman!

Mona Smedman

Kryssa Mona Smedman till riksdagen och kommunfullmäktige i Arvika!

Kort beskrivning av dig själv 
Jag bor i Arvika med min familj. Drivs av att få vara med och förändra världen så den blir ännu bättre att leva i.

Beskriv ditt jämställdhetspolitiska arbete
Ju äldre jag blir inser jag att det finns strukturer i samhället som vi behöver uppmärksamma. På kommunnivå handlar det bland annat om att se till att alla föreningar får lika stöd, att vi satsar på de anställda med lägst lön och bryta normen med deltid.

På riksnivå handlar det om att stärka kvinnors företagande. Där betyder LOV, Lagen om valfrihet, mycket. Kvinnor som arbetar inom välfärdssektorn kan då lättare byta arbetsgivare och på så sätt påverka sin lön. Det gör det också lättare för företagare då många kvinnor startar företag inom välfärdssektorn.

Jag står på följande listor 
Riksdagslistan plats nr. 2
Kommunlistan i Arvika plats nr. 2