Nyheter

Inbjudan till Nätverksträff 24 maj

Är du kvinna och kandiderar till en förtroendepost för Centerpartiet i årets val?
Välkommen på Centerkvinnorna Värmlands nätverksträffar!

Tid: 17.30-20.00
Var: Clarion Plaza, Västra Torggatan 2, Karlstad
Anmäl dig via epost senast den 21 maj till ckvarmland@centerpartiet.se

Vi bjuder in alla kvinnor i Centerpartiet (även den som inte är medlem i
Centerkvinnorna) som står på lista till kommun/landsting/riksdag i Värmland att ta del av tre nätverksträffar inför valet. Vi kommer på träffarna att fördjupa oss i ämnen som härskartekniker och hur man slår ner dem, retorik, media och ta plats. Allt för att du som politiker ska stärkas i din roll och ha tillgång till ett starkt och nära
nätverk.

Till den första träffen kommer Beatrice Högå. Hon jobbar idag som verksamhetschef på Brottsförebyggande Centrum i Värmland och har tio års erfarenhet från ideell sektor med uppdrag både som förtroendevald och tjänsteperson i ledande roller. Hon har företrätt organisationer i en rad olika sammanhang bland annat i media och påverkansarbete på olika nivåer. Beatrice kommer bland annat att prata om debatteknik och hur man tar en debatt.

Kostnad (dryck och plockmat ingår):
100 kr för medlem i Centerkvinnorna
150 kr för övriga

Datum för kommande nätverksträffar:
24 maj
14 juni
16 augusti

Nätverksträffar

Vi bjuder in alla kvinnor i Centerpartiet (även den som inte är medlem i Centerkvinnorna) som står på lista till kommun/landsting/riksdag i Värmland att ta del av tre nätverksträffar inför valet. Vi kommer på träffarna att fördjupa oss i ämnen som härskartekniker och hur man slår ner dem, retorik, media och ta plats. Allt för att du som politiker ska stärkas i din roll och ha tillgång till ett starkt och nära nätverk.

För att se till att du får information inför varje träff – hör av dig till Centerkvinnorna i Värmland!

Datum för nätverksträffar:
24 maj
14 juni
16 augusti

Kostnad (dryck och plockmat ingår):
100 kr för medlem i Centerkvinnorna
150 kr för övriga

Alla träffar kommer att utgå från Karlstad och hålla på cirka kl 17.30-20.00 med möjlighet till efterföljande middag och mingel.

För mer information kontakta Centerkvinnorna i Värmland, ckvarmland@centerpartiet.se

En dag om jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck

 

Allianspartierna bjuder in till en dag om

Jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck
2 juni 2018

Centerkvinnorna i Värmland, Liberala kvinnor i Värmland, Moderatkvinnorna i Värmland och Kristdemokraterna bjuder gemensamt in till en dag där vi fördjupar oss inom jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck.

När: Den 2 juni
Tid: Kl. 10-15.30 (fika från 9.30)
Plats: Värmland – kontakta ansvarig för mer info (plats går enbart ut till partiernas inbjudna via e-post)
För vem: För dig kvinna som man, som står på lista till kommun/region/riksdag, sitter i nämnd eller styrelse för Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna eller Kristdemokraterna.

Dagen inleds med en genomgång av jämställdhet, vad det är (och inte är) och varför det fortsatt är en viktig fråga. Metoo gjorde att jämställdhetsfrågan belystes från många håll under hösten. Det är nu viktigt att vi tar ett samlat ansvar och gemensamt på bred front sätter ner foten och tydligt visar att vi inte accepterar förlegade strukturer. Vi kommer under dagen orientera oss i metoo-rörelsen och workshopa tillsammans om vad vi kan göra i vår roll som politiker.

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i Sverige idag, också i Värmland, och handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi fördjupar oss i vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär, vilka uttryck det kan ta sig och hur vi som politiker kan arbeta för ett öppet samhälle för alla.

Välkommen till en intressant dag där vi tillsammans fördjupar och utvecklar våra kunskapen!

Anmäl dig senast den 25 maj via epost till:
Centerpartiet – Marie Persson, ckvarmland@centerpartiet.se
Liberalerna – Asal Narimani
Moderaterna – Marie Oudin, marie.oudin@moderaterna.se
Kristdemokraterna – Elisabeth Kihlström, elisabeth.kihlstrom@kristdemokraterna.se

Program  

9.30 Fika med matig macka och kaffe/te

10.00 Inledning av kvinnoförbundens ordföranden

10.30 Jämställdhet – vad och varför
Marie Persson, ordförande Centerkvinnorna i Värmland

11.15 Metoo – hur går vi vidare?
Marie Persson, ordförande Centerkvinnorna i Värmland och Marie Oudin, ordförande Moderatkvinnorna i Värmland

12.00 Lunch och samtal

13.00 Hedersrelaterat våld
Asal Narimani, ordförande Liberala kvinnor i Värmland

14.15 Paus med eftermiddagsfika

14.30 Fortsättning hedersrelaterat våld och förtryck

15.00 Avslutande panelsamtal med politiska företrädare i och på väg till riksdagen för Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna

15.30 Avslutning

 

 

 

Vårruset 29 maj i Karlstad

Tjejer äger
Centerkvinna i Värmland – spring Vårruset med oss!
Den 29 maj går Vårruset av stapeln i Karlstad. Vi bjuder Centerkvinnor och kvinnliga toppkandidater till riksdag och region att gå, jobba eller springa de 5 km tillsammans. Alla som är med får en snygg t-shirt som kan användas i alla möjliga sammanhang i kommande valkampanj. Och när alla har kommit i mål samlas vi och njuter av en god och välförtjänt pick-nick tillsammans.

Vill du vara med? Anmäl dig senast 9 maj via mail till ckvarmland@centerpartiet.se. Och glöm inte att ange t-shirtstorlek.

Varför är Centerkvinnorna med på motionslopp?
Att känna otrygghet när en joggar eller går ensam hem på kvällen är en känsla många delar. 96 % av de som utsätts för sexuella övergrepp är flickor och kvinnor. Endast en bråkdel av brotten anmäls och ännu färre leder till åtal. Så här kan vi inte ha det. Vi måste ta otryggheten på allvar! Centerkvinnorna vill därför:

  • Skärpa straffen för sexualbrott mot kvinnor och barn.
  • Att polis, nämndemän, domare och åklagare som hanterar sexualbrott utbildas i högre utsträckning än idag.
  • Att det skall finnas specialistkliniker för individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp i varje landsting.

Och genom att delta på motionslopp vill vi uppmärksamma problematiken och visa att vi tar otryggheten på allvar. Centerkvinnorna är en kraft för förändring.

Pressmeddelande – Marie Persson ny ordförande för Centerkvinnorna i Värmland

Marie Persson, kulturvetare, är vald till ny ordförande för Centerkvinnorna i Värmland.

Marie Persson

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande med uppdraget. Centerkvinnorna är en organisation med lång historia och starkt engagemang. Jag ser fram emot att bidra till arbetet för ökad jämställdhet och jämlikhet. Vi har fortfarande stora utmaningar där kvinnor och män inte behandlas eller bemöts lika, det visar inte minst metoo-rörelsens alla upprop och det är något vi behöver ta tag i på en gång.

Marie Persson, som efterträder Karin Täppers på posten som ordförande, har bred erfarenhet från jämlikhetsarbete och mångfaldsfrågor. Hon finns på Centerpartiet i Karlstad lista till kommunfullmäktige och arbetar idag för partiet som valombudsperson på distriktsnivå. Hon har också engagerat sig för ledarskapsfrågor och startade 2015 ett karriärnätverk i Karlstad inom Rotarys ungdomsförbund. 2013 var hon mottagare av Rotarys ledarskapsstipendium för unga, RYLA.

Nya ledamöter i styrelsen för Centerkvinnorna i Värmland är också Frida Pettersson, byggnadsingenjör, som toppar Karlstad kommuns fullmäktigelista och Marie Högkvist, it-konsult, båda från Karlstad liksom den nygamla ledamoten Marianne Jonasson som också är ordförande för Centerkvinnorna i Karlstad.

Övriga ledamöter är Eva Frykenberger från Kil, vice ordförande, Marianne Olsson från Säffle, kassör och Eva Magnusson-Nilsson från Koppom, ledamot.

Centerkvinnor på väg till förbundsstämma i Umeå

Landets Centerkvinnor håller sin förbundsstämma 22-24 april i Umeå. Med som ombud finns Karin Täppers-Säffle, Madeleine Andersson-Säffle, Maria Svedinger Andersson-Grums, Parisima Nilsson Karlstad, Eva Frykenberger-Kil, Mirja Lundström-Sunne, Inger Frykman-Sunne, Kajsa Forsberg-Molkom samt Anne Hellstedt Peterson-Molkom.

–      Det blir intensiva dagar, där vi bland annat ska välja ny förbundsordförande, där valberedningen föreslår Sofia Jarl, säger Karin Täppers.

Ombuden kommer också att anta ett förslag till miljöprogram, som bland annat ställer krav på renare vatten och utfasning av farliga kemikalier. En annan punkt på programmet handlar om Centerkvinnornas inställning till surrogatmödraskap, där förbundsstyrelsen driver linjen att det inte ska vara tillåtet i Sverige.

Dessutom ska flera motioner behandlas med ämnen som våld mot utsatta grupper, förändring av bodelningskostnader, jämställda löner, anhörighetsstöd, ett amningsvänligt samhälle, barnomsorgskostnader på obekväm arbetstid, samt insatser för missbrukande kvinnor.