Nyheter

Nätverksträffar

Vi bjuder in alla kvinnor i Centerpartiet (även den som inte är medlem i Centerkvinnorna) som står på lista till kommun/landsting/riksdag i Värmland att ta del av tre nätverksträffar inför valet. Vi kommer på träffarna att fördjupa oss i ämnen som härskartekniker och hur man slår ner dem, retorik, media och ta plats. Allt för att du som politiker ska stärkas i din roll och ha tillgång till ett starkt och nära nätverk.

För att se till att du får information inför varje träff – hör av dig till Centerkvinnorna i Värmland!

Datum för nätverksträffar:
24 maj
14 juni
16 augusti

Kostnad (dryck och plockmat ingår):
100 kr för medlem i Centerkvinnorna
150 kr för övriga

Alla träffar kommer att utgå från Karlstad och hålla på cirka kl 17.30-20.00 med möjlighet till efterföljande middag och mingel.

För mer information kontakta Centerkvinnorna i Värmland, ckvarmland@centerpartiet.se

En dag om jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck

 

Allianspartierna bjuder in till en dag om

Jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck
2 juni 2018

Centerkvinnorna i Värmland, Liberala kvinnor i Värmland, Moderatkvinnorna i Värmland och Kristdemokraterna bjuder gemensamt in till en dag där vi fördjupar oss inom jämställdhet, metoo och hedersrelaterat våld och förtryck.

När: Den 2 juni
Tid: Kl. 10-15.30 (fika från 9.30)
Plats: Värmland – kontakta ansvarig för mer info (plats går enbart ut till partiernas inbjudna via e-post)
För vem: För dig kvinna som man, som står på lista till kommun/region/riksdag, sitter i nämnd eller styrelse för Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna eller Kristdemokraterna.

Dagen inleds med en genomgång av jämställdhet, vad det är (och inte är) och varför det fortsatt är en viktig fråga. Metoo gjorde att jämställdhetsfrågan belystes från många håll under hösten. Det är nu viktigt att vi tar ett samlat ansvar och gemensamt på bred front sätter ner foten och tydligt visar att vi inte accepterar förlegade strukturer. Vi kommer under dagen orientera oss i metoo-rörelsen och workshopa tillsammans om vad vi kan göra i vår roll som politiker.

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i Sverige idag, också i Värmland, och handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler. Alla oavsett kön eller sexuell läggning kan utsättas för hedersrelaterat förtryck och våld. Vi fördjupar oss i vad hedersrelaterat våld och förtryck innebär, vilka uttryck det kan ta sig och hur vi som politiker kan arbeta för ett öppet samhälle för alla.

Välkommen till en intressant dag där vi tillsammans fördjupar och utvecklar våra kunskapen!

Anmäl dig senast den 25 maj via epost till:
Centerpartiet – Marie Persson, ckvarmland@centerpartiet.se
Liberalerna – Asal Narimani
Moderaterna – Marie Oudin, marie.oudin@moderaterna.se
Kristdemokraterna – Elisabeth Kihlström, elisabeth.kihlstrom@kristdemokraterna.se

Program  

9.30 Fika med matig macka och kaffe/te

10.00 Inledning av kvinnoförbundens ordföranden

10.30 Jämställdhet – vad och varför
Marie Persson, ordförande Centerkvinnorna i Värmland

11.15 Metoo – hur går vi vidare?
Marie Persson, ordförande Centerkvinnorna i Värmland och Marie Oudin, ordförande Moderatkvinnorna i Värmland

12.00 Lunch och samtal

13.00 Hedersrelaterat våld
Asal Narimani, ordförande Liberala kvinnor i Värmland

14.15 Paus med eftermiddagsfika

14.30 Fortsättning hedersrelaterat våld och förtryck

15.00 Avslutande panelsamtal med politiska företrädare i och på väg till riksdagen för Centerpartiet, Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna

15.30 Avslutning

 

 

 

Vårruset 29 maj i Karlstad

Tjejer äger
Centerkvinna i Värmland – spring Vårruset med oss!
Den 29 maj går Vårruset av stapeln i Karlstad. Vi bjuder Centerkvinnor och kvinnliga toppkandidater till riksdag och region att gå, jobba eller springa de 5 km tillsammans. Alla som är med får en snygg t-shirt som kan användas i alla möjliga sammanhang i kommande valkampanj. Och när alla har kommit i mål samlas vi och njuter av en god och välförtjänt pick-nick tillsammans.

Vill du vara med? Anmäl dig senast 9 maj via mail till ckvarmland@centerpartiet.se. Och glöm inte att ange t-shirtstorlek.

Varför är Centerkvinnorna med på motionslopp?
Att känna otrygghet när en joggar eller går ensam hem på kvällen är en känsla många delar. 96 % av de som utsätts för sexuella övergrepp är flickor och kvinnor. Endast en bråkdel av brotten anmäls och ännu färre leder till åtal. Så här kan vi inte ha det. Vi måste ta otryggheten på allvar! Centerkvinnorna vill därför:

  • Skärpa straffen för sexualbrott mot kvinnor och barn.
  • Att polis, nämndemän, domare och åklagare som hanterar sexualbrott utbildas i högre utsträckning än idag.
  • Att det skall finnas specialistkliniker för individer som blivit utsatta för sexuella övergrepp i varje landsting.

Och genom att delta på motionslopp vill vi uppmärksamma problematiken och visa att vi tar otryggheten på allvar. Centerkvinnorna är en kraft för förändring.

Pressmeddelande – Marie Persson ny ordförande för Centerkvinnorna i Värmland

Marie Persson, kulturvetare, är vald till ny ordförande för Centerkvinnorna i Värmland.

Marie Persson

– Det känns fantastiskt roligt och hedrande med uppdraget. Centerkvinnorna är en organisation med lång historia och starkt engagemang. Jag ser fram emot att bidra till arbetet för ökad jämställdhet och jämlikhet. Vi har fortfarande stora utmaningar där kvinnor och män inte behandlas eller bemöts lika, det visar inte minst metoo-rörelsens alla upprop och det är något vi behöver ta tag i på en gång.

Marie Persson, som efterträder Karin Täppers på posten som ordförande, har bred erfarenhet från jämlikhetsarbete och mångfaldsfrågor. Hon finns på Centerpartiet i Karlstad lista till kommunfullmäktige och arbetar idag för partiet som valombudsperson på distriktsnivå. Hon har också engagerat sig för ledarskapsfrågor och startade 2015 ett karriärnätverk i Karlstad inom Rotarys ungdomsförbund. 2013 var hon mottagare av Rotarys ledarskapsstipendium för unga, RYLA.

Nya ledamöter i styrelsen för Centerkvinnorna i Värmland är också Frida Pettersson, byggnadsingenjör, som toppar Karlstad kommuns fullmäktigelista och Marie Högkvist, it-konsult, båda från Karlstad liksom den nygamla ledamoten Marianne Jonasson som också är ordförande för Centerkvinnorna i Karlstad.

Övriga ledamöter är Eva Frykenberger från Kil, vice ordförande, Marianne Olsson från Säffle, kassör och Eva Magnusson-Nilsson från Koppom, ledamot.

Centerkvinnor på väg till förbundsstämma i Umeå

Landets Centerkvinnor håller sin förbundsstämma 22-24 april i Umeå. Med som ombud finns Karin Täppers-Säffle, Madeleine Andersson-Säffle, Maria Svedinger Andersson-Grums, Parisima Nilsson Karlstad, Eva Frykenberger-Kil, Mirja Lundström-Sunne, Inger Frykman-Sunne, Kajsa Forsberg-Molkom samt Anne Hellstedt Peterson-Molkom.

–      Det blir intensiva dagar, där vi bland annat ska välja ny förbundsordförande, där valberedningen föreslår Sofia Jarl, säger Karin Täppers.

Ombuden kommer också att anta ett förslag till miljöprogram, som bland annat ställer krav på renare vatten och utfasning av farliga kemikalier. En annan punkt på programmet handlar om Centerkvinnornas inställning till surrogatmödraskap, där förbundsstyrelsen driver linjen att det inte ska vara tillåtet i Sverige.

Dessutom ska flera motioner behandlas med ämnen som våld mot utsatta grupper, förändring av bodelningskostnader, jämställda löner, anhörighetsstöd, ett amningsvänligt samhälle, barnomsorgskostnader på obekväm arbetstid, samt insatser för missbrukande kvinnor.

Varför behövs Centerkvinnorna?

Ja varför behövs ni egentligen? Vi har väl ett jämställt samhälle redan? Jobbar ni bara för kvinnor?
Ja det här är frågor som ställs ofta till oss. Och svaren är att ja vi behövs, nej vi har inte ett jämställt samhälle och nej vi jobbar inte enbart för kvinnor.

Och jag börjar bakifrån. Vi jobbar för att alla ska få leva som den hen är och att vi ska bli rättvist behandlade oavsett vad det än gäller. Kvinnor är tyvärr fortfarande den grupp som drabbas av fler orättvisor än gruppen män. Har vi lika vård för samma sjukdom? nej det har vi inte. Idag får männen kosta mer och tas på mer allvar än kvinnor inom sjukvården. Sjukdomar som är speciella för kvinnor möts ofta av oförstånd av vården. Dessutom är mediciner för det mesta utprovade på män i en viss ålder. Hur en kvinna reagerar på viss sorts medicin är många gånger skrivet i stjärnorna.

Löner är fortfarande ett område som är ojämställt. Idag 2016 jobbar en kvinna i snitt en timme och tre minuter gratis varje dag. Kvinnor har lägre lön än män i stort sett alla yrken och inom alla sektorer. Och nej det är inte bara att tuffa upp sig vid löneförhandlingar. Problemet är mer komplext än så.

Inom rättsväsendet bemöts många brottsoffer som är kvinnor med misstro och skuldbeläggande. Vi ser det i allt från bemötande hos polis och vård till domstolar. Kvinnor som dessutom kämpar mot ett missbruk hamnar ännu längre ner i bemötandestegen. En våldtagen kvinna ska aldrig få frågor om klädsel eller om hon sa nej tydligt nog!

Det här är bara ett urval av allt det vi kan ta upp här. Vi öppnar upp för att du ska få vara du och göra de val du behöver göra för att ditt liv ska fungera. Vi har fötterna i myllan och blicken är uppmärksam. Vi värnar om den lilla människan och arbetar för att orättvisorna försvinner. Vi är både ”landsbygdskäringer och stadskäringer” men gemensamt är att vi har sunt förnuft, vi vill förändra och vi är konstruktiva. Dessutom har vi fantastiskt roligt på våra träffar!